Welkom op de website van de Koninklijke Munt Van België

De Koninklijke Munt van België slaat alle officiële muntstukken, ook wel deelmunt genoemd. In 1969 werd het Munthof omgedoopt tot Koninklijke Munt van België,een benaming die de instelling beter past, aangezien het slaan van munten een koninklijk voorrecht is. De muntstukken worden door de Nationale Bank van België verdeeld. Als staatsinstelling hangt de Koninklijke Munt van België op administratief vlak af van de Administratie der Thesaurie, waardoor zij onder de bevoegdheid van de Minister van Financiën ressorteert

Programma van de KMB voor oktober 2017:

* 25 oktober: definitieve afsluiting van de webshop op www.europemint.eu, waarna er bij de KMB geen verdere mogelijkheid tot bestellen meer is.

Ingevolge de geplande herstructering van de Koninklijke Munt van België wordt onze webshop vanaf heden afgesloten. Wij bedanken u voor het vertrouwen dat u in onze diensten stelde en houden u graag op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen binnen de Koninklijke Munt van België.

De Koninklijke Munt van België, ambassadeur .......

Op zaterdag 19 augustus 2017 had in de gotische zaal van het stadhuis te Brugge het 38e Groot Kapittel van de Internationale Broederschap van ’het Gulden Vlies’ plaats.
Aan de Koninklijke Munt van België werd aldaar de titel van ambassadeur van dit internationaal broederschap toegekend.

Info : www.broederschapguldenvlies.be